Przejdź do treści strony

Publiczne Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu

Biuletyn Informacji Publicznej

wybór oferty na zakup środków czystości do świetlicy

Protokół

rozeznania cenowego

zamówienia, o wartości nie przekraczającej 14 000 euro

w oparciu o dyspozycję art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamówienie nie podlega ustawie

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na dostawę środków czystości do Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy ”- świetlica

wyłoniono Wykonawcę: Firma Handlowa „SPEED”

adres siedziby Wykonawcy: Kędzierzyn- Koźle, ul. Matejki 8

NIP : 749-102-20-02

oferującego za realizację całości zamówienia cenę brutto : 225,27 zł.PLN.

którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na: kryterium oceny ofert cena 100%.

Zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Publicznego Gimnazjum w Leśnicy.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.05.2016 r. złożono następujące oferty.

 

 

Numer oferty

 

Nazwa i adres firmy

 

Wartość brutto środki czystości –

 

Liczba punktów

 

1.

 

Firma Handlowa „SPEED” Kędzierzyn- Koźle, ul. Matejki 8 

225,27 zł.

100

2.

DABOX – Gabor i Urbas Spółka Jawna

47-400 Racibórz ul. Łąkowa 26b 

Oferta niezgodna z zapytaniem o cenę na środki czystości do świetlicy

-------

3.

 

 

ARTIM SP. zo.o 45-231 Opole ul. Oleska 121

240,94 zł.

93,50

 

Leśnica , dnia 30.05.2016 r.

Rigol Joanna

Metryczka
 • wytworzono:
  31-05-2016
  przez: Joanna Rigol
 • opublikowano:
  31-05-2016 13:16
  przez: Joanna Rigol
 • podmiot udostępniający:
  Publiczne Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu
  odwiedzin: 1052
Dane jednostki:

Publiczne Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu
47-150 Leśnica
ul. Nad Wodą 15
NIP: 756-18-25-032 REGON: 532198941

Dane kontaktowe:

tel.: 774615371
e-mail: gimnazjum@lesnica.pl
fax: 774615371
NIP: 756-18-25-032
REGON: 532198941
strona www: g_lesnica.wodip.opole.pl