Przejdź do treści strony

Publiczne Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół rozeznania cenowego zamówienia, o wartości nie przekraczającej 14 000 euro

w oparciu o dyspozycję art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zamówień publicznych   zamówienie nie podlega ustawie

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na  dostawę  artykułów biurowych do Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy ”

       wyłoniono Wykonawcę:   Firma Handlowa „ SPEED ”

       adres siedziby Wykonawcy:  47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Matejki 8 II

       NIP : 749-102-20-02

oferującego za realizację całości zamówienia cenę brutto :  4 284,52 zł.

którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na: kryterium oceny ofert cena 100%.

Zaproszenie do składania ofert zostało  umieszczone na stronie internetowej   Publicznego Gimnazjum w Leśnicy.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia   30.09.2016 r.   złożono następujące oferty.

Numer oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto

Liczba punktów

    1.

Firma Handlowa „SPEED”                                                                                                                    Kędzierzyn- Koźle, ul. Matejki 8

 4 284,52 zł.

  100

Rigol Joanna - Dyrektor PG

Leśnica , dnia  03.10.2016 r.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2016
  przez: Joanna Rigol
 • opublikowano:
  06-10-2016 10:53
  przez: Joanna Rigol
 • podmiot udostępniający:
  Publiczne Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu
  odwiedzin: 1068
Dane jednostki:

Publiczne Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu
47-150 Leśnica
ul. Nad Wodą 15
NIP: 756-18-25-032 REGON: 532198941

Dane kontaktowe:

tel.: 774615371
e-mail: gimnazjum@lesnica.pl
fax: 774615371
NIP: 756-18-25-032
REGON: 532198941
strona www: g_lesnica.wodip.opole.pl