Przejdź do treści strony

Publiczne Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół rozeznania cenowego - środki czystości Gimnazjum

Protokół

rozeznania cenowego

zamówienia, o wartości nie przekraczającej 14 000 euro

w oparciu o dyspozycję art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamówienie nie podlega ustawie

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na zakup środków czystości do Publicznego Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy ”

wyłoniono Wykonawcę: MERIDA Sp. z o.o Oddział Opole ul. Budowlanych 46B 45-123 Opole

 

oferującego za realizację całości zamówienia cenę brutto : 4033,83 zł.

którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na: kryterium oceny ofert cena 100%.

Zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum w Leśnicy.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25.08.2017 r. : złożono następujące oferty.

 

 

 

 

 

Numer oferty

 

Nazwa i adres firmy

 

Wartość brutto

 

Liczba punktów

 

1.

 

MERIDA Sp.zo.o Oddział Opole ul. Budowlanych 46B 45-123 Opole

 

 

4033,83 zł.

 

100

2.

ARTIM Sp. zo.o ul. Oleska 121 45-231 Opole

4212,16 zł.

 

95,77

 

 

 

 

 

 

Leśnica , dnia 29.08.2017 r.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-09-2017
  przez: Joanna Rigol
 • opublikowano:
  05-09-2017 12:53
  przez: Joanna Rigol
 • podmiot udostępniający:
  Publiczne Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu
  odwiedzin: 955
Dane jednostki:

Publiczne Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu
47-150 Leśnica
ul. Nad Wodą 15
NIP: 756-18-25-032 REGON: 532198941

Dane kontaktowe:

tel.: 774615371
e-mail: gimnazjum@lesnica.pl
fax: 774615371
NIP: 756-18-25-032
REGON: 532198941
strona www: g_lesnica.wodip.opole.pl